Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Beleid
Idépack heeft naast haar kwaliteitsbeleid ook een MVO beleid opgesteld. Idépack ziet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als een vanzelfsprekendheid. Er wordt binnen het bedrijf dan ook met veel ambitie gewerkt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De keus voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit het besef dat Idépack onderdeel vormt van de maatschappij. Sociale en maatschappelijke betrokkenheid wordt door Idépack beschouwd als een wezenlijk onderdeel van haar bestaansrecht.
Zoals maatschappelijke ontwikkelingen invloed uitoefenen op Idépack als onderneming, zo probeert Idépack een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de omgeving, medewerkers, leveranciers en de maatschappij als geheel. Idépack levert bijdragen op 4 hoofdvlakken: milieu, producten/machines, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid.

KWF Zakenvriend

Alpe d HuZes

Saint Francis

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!